Belastingen Nieuws

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari

Komend jaar veranderen er weer een aantal belastingregels en -percentages, onder meer op

Huishouden betaalt meer vaste lasten in 2018

De vaste lasten zijn voor de meeste huishoudens dit jaar gestegen. Ze betalen

Maatregelen uit het nieuwe Belastingplan

Met de instemming van D66 in de Eerste Kamer kan het nieuwe Belastingplan

Enkele maatregelen uit de Miljoenennota

Voor het grootste deel van de Nederlanders ziet 2016 er financieel beter uit. Volgens

Kabinet wil logischer heffing op spaargeld

De heffing op spaargeld, aandelen en onroerend goed moet aangepast worden aan het

Eigen risico zorg niet inkomensafhankelijk

Het eigen risico voor de zorgkosten blijft voor iedereen 350 euro per jaar.

Loonstrook 2013: belastingvoordeel en hogere premies

Door belastingvoordelen stijgen de nettolonen in 2013 voor veel werknemers. Echter, door de

Tijdig indienen belastingaangifte voorkomt boete

De boetes van de Belastingdienst voor het te laat indienen van de belastingaangifte

Hogere belasting voor eigenaar duur huis

Mensen met een duur huis worden extra belast. Het eigenwoningforfait gaat omhoog bij

Belastingdienst gaat schuld rechtstreeks innen

De Belastingdienst begint in 2009 met een proef om belastingschuld direct van de

Belastingvoordeel bij aanschaf bril

Het kan erg voordelig zijn om in 2008 nog even snel een bril

Maatregelen kabinet voor koopkrachtbehoud

Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De