Door belastingvoordelen stijgen de nettolonen in 2013 voor veel werknemers. Echter, door de