Starters en koopwoningbezitters hebben weer meer vertrouwen in de woningmarkt gekregen. Ruim tweederde