JeGeld.nl respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Gebruik van cookies

Bij uw eerste bezoek aan JeGeld.nl stuurt JeGeld.nl een `cookie` naar uw computer. Een cookie is een klein bestandje, dat u kenmerkt als een unieke gebruiker. JeGeld.nl gebruikt cookies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen. JeGeld.nl doet dit door bepaalde instellingen op te slaan in cookies en door gebruikersgedrag en zoekpatronen te volgen. JeGeld.nl stelt zijn cookies niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Het kan voorkomen dat sommige delen van de JeGeld.nl  website niet goed functioneren als u cookies weigert.

Welke informatie verzamelen we?

JeGeld.nl verzamelt geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij de informatie aanvraag of een aanmelding voor onze nieuwsbrief.

JeGeld.nl noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type en browser taal van elke zoekopdracht. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou JeGeld.nl bijvoorbeeld de versie van uw browser kunnen gebruiken om de beste wijze te bepalen om zoekresultaten of advertenties te tonen.

Google advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

  • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
  • Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Met wie deelt JeGeld.nl informatie?

JeGeld.nl kan de verkregen algemene informatie delen met reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen, teneinde onze dienstverlening te optimaliseren. We maken overigens alleen algemene informatie over onze gebruikers bekend, en delen geen informatie die u persoonlijk identificeren met andere partijen zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Zo zouden we bijvoorbeeld bekend kunnen maken hoe vaak de gemiddelde gebruiker JeGeld.nl bezoekt, of welke producten of diensten het meest gezocht worden.

Bedenk wel dat we wel specifieke persoonlijke informatie over u zullen verstrekken als dat nodig blijkt in zake een strafrechtelijke zaak zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.